Businessmen

Vi hjælper jer med 

kundefastholdelse i praksis.

Det er nemt

at komme i gang. 

Churn og kundefastholdelse

Abonnementsforretninger er på kort tid blevet den mest populære forretningsmodel, og det med god grund, da det giver en stabil og robust forretning med gode muligheder for skalering. 

Forudsætningen for at lykkes med en abonnementsforretning er dog, at man er rigtig dygtig til at fastholde kunderne. Derfor er et godt produkt og en dygtig salgsorganisation blevet hygiejnefaktorer, mens det er evnen til kundefastholdelse der differentierer.

Forskning viser, at netop kundefastholdelse er noget, som mange virksomheder har rigtig svært ved, og det koster dem dyrt, både på vækst og på indtjening. 

Vi hjælper jer med at etablere et setup, der proaktivt arbejder med fastholdelse af kunderne og dermed optimerer på kundernes livstidsværdi. Det giver jer den bedste platform for vækst.

Sådan hjælper vi med kundefastholdelse.

 

Eksempel på elementer i et samarbejde

  • Udarbejdelse af projektplan og handlingsplan for kundefastholdelse. Baseret på hvor I er nu, hvor I skal være om hhv. 1 og 2 år, hvad vil det kræve at nå i mål og hvordan implementeres det i praksis.

  • Udarbejdelse af en "Customer Success Playbook". Tydelige processer og leverancer for hvert trin i kundernes livscyklus. Hvordan onboardes nye kunder, hvordan sikres fastholdelse og upselling over tid? 

  • Beskrivelse af kunderejsen set med kundernes øjne. Hvad fungerer, hvad skal forbedres? 

  • Generel involvering af organisationen omkring arbejdet med kundefastholdelse og Customer Success. 

  • Identifikation af de væsentligste nøgletal for kundefastholdelse og hvordan de aktiveres i hele organisationen, så der træffes bedre beslutninger og skabes bedre kundeoplevelser.

  • Input til organisering og bemanding af arbejdet med kundefastholdelse og Customer Success. 

Hvad får vi ud af samarbejdet?

  • I sikrer jer et godt udgangspunkt for at lykkes med kundefastholdelse, et område der er en forudsætning for at skabe vækst..

  • I får en konkret strategi og handlingsplan for, hvad der skal ske på kundefastholdelse de kommende 1-2 år samt konkrete input på, hvad det vil kræve. 

  • I får hele organisationen involveret i arbejdet med kundefastholdelse.

 

Kontakt Kent Bredahl på +45 5240 2340 eller kent@cuori.dk for at aftale et gratis inspirationsmøde.