Businessmen

Artikel på vej!

Kommer inden jul...

Sådan arbejder du med 

kundefastholdelse i praksis

Churn og kundefastholdelse

Abonnementsforretninger er på kort tid blevet den mest populære forretningsmodel, og det med god grund, da det giver en stabil og robust forretning med gode muligheder for skalering. 

Forudsætningen for at lykkes med en abonnementsforretning er dog, at man er rigtig dygtig til at fastholde kunderne. Derfor er et godt produkt og en dygtig salgsorganisation blevet hygiejnefaktorer, mens det er evnen til kundefastholdelse der differentierer.

Forskning viser, at netop kundefastholdelse er noget, som mange virksomheder har rigtig svært ved, og det koster dem dyrt, både på vækst og på indtjening. 

Vi hjælper jer med at etablere et setup, der proaktivt arbejder med fastholdelse af kunderne og dermed optimerer på kundernes livstidsværdi. Det giver jer den bedste platform for vækst.

Sådan hjælper vi med at reducere churn.

 

Eksempel på et samarbejde:

 • Udarbejdelse af projektplan og handlingsplan for jeres arbejde med churn og kundefastholdelse. Baseret på hvor I er nu, hvor I skal være om hhv. 1 og 2 år, hvad vil det kræve at nå i mål og hvordan får vi det implementeret i praksis.

 • Udarbejdelse af en "Customer Success Playbook". Tydelige processer og leverancer for hvert trin i kundernes livscyklus. Hvordan onboardes nye kunder, hvordan sikres fastholdelse og upselling over tid? 

 • Beskrivelse af kunderejsen set med kundernes øjne. Hvad fungerer, hvad skal forbedres? 

 • Generel involvering af det meste af organisationen omkring arbejdet med kundefastholdelse og Customer Success. 

 • Identifikation af de rette teknologier for jeres arbejde med kundefastholdelse og Customer Success; platform for CRM, Learning Management osv. med henblik på at kunne automatisere mest muligt.

 • Identifikation af de væsentligste nøgletal for kundefastholdelse og hvordan de aktiveres i hele organisationen, så der træffes bedre beslutninger og skabes bedre kundeoplevelser.

 • Input til organisering og bemanding af arbejdet med kundefastholdelse ogCustomer Success. Hvilke profiler behøves hvornår, strukturering af samarbejdet med Support.

Hvordan fungerer samarbejdet?

 • Opbygning af et samlet setup for kundefastholdelse kræver, at der arbejdes projektbaseret. Derfor vil vi typisk indgå et samarbejde for min. 3 måneder, hvor jeg hjælper jer 10-30 timer per uge, afhængig af jeres behov og hvor meget I selv kan løfte. 

 • Vi udvikler i fællesskab en projektorganisation, der samarbejder om opgaven. 

Hvad får vi ud af samarbejdet?

 • I sikrer jer et godt udgangspunkt for at lykkes med kundefastholdelse, det potentielt vigtigste område for at udvikle en succesfuld SaaS abonnementsforretning.

 • I får en konkret strategi og handlingsplan for, hvad der skal ske på kundefastholdelse de kommende 1-2 år samt konkrete input på, hvad det vil kræve. 

 • I får hele organisationen involveret i arbejdet med kundefastholdelse.

 

Kontakt Kent Bredahl på +45 5240 2340 eller kent@cuori.dk for at aftale et gratis inspirationsmøde.

© 2020 by CUORI. 

 • Twitter Clean
 • LinkedIn - White Circle