De irriterende kunder

Der er en del kunder, der sidst på måneden ringer op til tre gange på samme dag for at tjekke saldoen og høre om lønnen er gået ind. Derfor indfører Jutlander Bank et gebyr på 40 kr. for at ringe og tjekke saldoen. Man ønsker at adfærdsregulere, anfører adm. dir. Per Sønderup i Børsen. Således er gebyret en vurdering fra gang til gang, og ikke noget der automatisk bliver trukket.

Det er en pænt stor mængde kompleksitet, der tilføres både kunder og egen organisation for potentielt at opnå en mindre adfærdsændring sidst på måneden. Kunder kan være besværlige, så besværlige at det grænser til det irriterende, men i bund og grund er det en virksomheds opgave at være hjælpsom over for sine kunder. Hvis ikke de er værd at være hjælpsomme over for, så må man finde en løsning på hvordan det kan gøres rentabelt. Eller se til at de bliver kunder et andet sted.

Bankbranchen er kendt for gebyrer, på trods af at kunderne hader gebyrer. Problemet skyldes, at banker traditionelt vurderer kunder ud fra en regnskabsmæssig betragtning, og ikke ud fra en kundemæssig betragtning. Hvis et udvalg af kunderne har et behov for at vide præcis hvornår deres løn er gået ind, kunne en løsning være at tilbyde dem at få tilsendt en SMS når det er sket, og for kunder der ikke har mobiltelefon kunne det være et kort telefonopkald fra banken.

I et regneark ville det nok medføre lidt ekstra omkostninger, men i et forretningsmæssigt perspektiv vil det betyde glade kunder, der bliver længere og køber mere, samt giver positiv, gratis omtale af banken. Glade kunder er fundamentet bag en sund forretning, også selvom de ikke fremgår af regnskaberne.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Archive