top of page

Den digitale kundeoplevelse er død


Der findes ikke digitale kundeoplevelser. Der findes blot kundeoplevelser. Det er konklusionen efter dagens seminar om digitale kundeoplevelser.

Kunderne betragter jeres virksomhed som en helhed og skelner ikke mellem hvad der er digitalt og hvad der er ikke-digitalt.

Principperne og filosofien bag kundeorientering er fortsat de samme. Opgaven består fortsat i at levere konsekvent gode kundeoplevelser. Det kræver fortsat en kundeorienteret kultur og at man sætter kunden først i alle processer.

Der er blot opstået en lang række digitale muligheder, der har været med til at ændre på kundernes forventninger. Det stiller nye krav til virksomhederne og den måde de fungerer på. Der er fx brug for nye kompetencer og værktøjer, og det vil kræve store forandringer.

Lad ikke teknologi og digitalisering blive et mål i sig selv.

Der er vigtige, nye digitale værktøjer, der skal understøtte jeres forretning og er nødvendige for at forblive konkurrencedygtige. Præcis ligesom dengang landmanden udskiftede hesten med en traktor. Blot i nutidens kontekst.

Tak til Stig Jørgensen og samarbejdspartnere for en god DX index konference med gode indlæg og god inspiration.

Disclaimer: overskriften gælder formentlig ikke for den ene procent af alle virksomheder, der er rent digitale…

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Archive
bottom of page