top of page

Derfor er "shareholder value" verdens dummeste idé!


Hvordan sikres balance mellem ejernes, kundernes og medarbejdernes interesser?

Det blev mit spørgsmål til 22 topledere, der ønsker at bliver klogere på bestyrelsesarbejde, efter opfordring fra en i mit netværk.


Bestyrelsens og topledelsens store fokus på kvartalsregnskabet har ofte store konsekvenser for den langsigtede værdiskabelse. Man forsøger at varetage ejernes (aktionærernes) interesser, men ender i virkeligheden med at suboptimere den langsigtede værdiskabelse.


"Maximizing shareholder value is the dumbest idea in the world"

Ovenstående udtalte Jack Welch (tidl. CEO for GE) engang i Forbes. Det var vel at mærke efter, at han i 20 år var en af verdens bedste til netop at optimere "shareholder value". Hans erkendelse opsummerede han ret godt:


"Shareholder value is a result, not a strategy... your main constituencies are your employees, your customers and your products. Managers and investors should not set share price increases as their overarching goal… Short-term profits should be allied with an increase in the long-term value of a company."

HVORFOR er det primære mantra for alt for mange topledelser og bestyrelser fortsat et overdrevent fokus på kortsigtet profitoptimering, blot for at behage ejernes umiddelbare interesser?


Når nu store mængder af evidens og talrige nuværende og tidligere topledere viser, at det er uholdbart og en uhensigtsmæssig tilgang til virksomhedsdrift.


Det er et emne, der optager mig meget, da jeg oplever, at det holder mange virksomheder i et jerngreb og en negativ spiral.


Et overdrevet fokus på kortsigtet profitoptimering fører alt for ofte til dårlige kundeoplevelser og medarbejdere, der berøves mening med arbejdet. De kunder, der betaler hele gildet, de får ikke hvad de blev stillet i udsigt, og de får dårlige oplevelser undervejs.


De medarbejdere, der skal levere varen over for kunderne, de presses til at levere et produkt og en værdi, som de ikke kan stå inde for, og som derfor ender med at gøre arbejdet meningsløst. For hvem kan finde mening og motivation i dag efter dag at skulle knokle for at maksimere værdi til aktionærerne?


Derfor: hvad kan man i krydsfeltet mellem bestyrelse og topledelse gøre for at sikre, at kunder og medarbejdere bliver hørt❓


HVAD SIGER DU❓

Jeg beskæftiger mig med kundevinklen af det, og et afgørende element er, at få kundernes stemme ind i organisationen hver dag. Nøgletal for kunderne og feedback fra kunderne bør fylde lige så meget som de finansielle nøgletal. Hvis topledelsen bruger 90 % af deres fokus på de finansielle nøgletal, så ser de kun ind i en begrænset del af virkeligheden.


Når en topleder dagligt har adgang til relevante tal for kundetilfredsheden, da skaber det automatisk et markant øget kundefokus. Man kan ikke ignorere negativ kundefeedback, man får både bevidst og ubevidst lyst til at gøre noget ved det, for man ved godt, at det både er uholdbart og uhensigtsmæssigt.


Derfor gælder det om, at skabe en automatiseret struktur for kundefeedback, og nogle interne processer for, hvordan man omsætter det til handlinger. Det er et helt centralt element i at optimere den langsigtede værdiskabelse.


Hvis du har lys til at læse mere om min tilgang kan du finde det her: https://www.cuori.dk/


Eller læse om min tilgang til NPS og kundetilfredshed her:

- 10 gode råd til NPS best practice

- Hvad er Net Promoter Score (den ultimative guide til NPS)


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Archive
bottom of page